Verksamhetsfoto

Det är en självklarhet för er hur er verksamhet ser ut och fungerar. Men för era befintliga och framtida kunder är det inte lika självklart.

Ett bra sätt att visa era kunder hur er verksamhet ser ut är att illustrera en vanlig dag på arbetsplatsen. Oavsett om det är på ett kontor, en byggarbetsplats eller industri.

Mitt mål är att visa genom bild och film hur er verksamhet ser ut en vanlig dag. Vad era anställda gör för att ge era kunder den bästa servicen de kan önska sig.

Jag innehar även ID06 för arbetsplatser som kräver det med tillhörande säkerhetsutrustning för bland annat byggarbetsplats.